KNVI wil bestrijding digitale ongelijkheid onderdeel maken MVO

Thuiswerken draagt bij aan het verder ontwikkelen van de digitale vaardigheden. Helaas dreigen miljoenen Nederlanders de boot te missen. Wouter Bronsgeest, duovoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) en Piet Boekhoudt KNVI-lid pleiten er daarom voor om de bestrijding van deze digitale ongelijkheid onderdeel te maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Op die manier kan worden voorkomen dat grote groepen mensen buitenspel komen te staan.

Wat betekent corona voor de digitale ongelijkheid?
Wouter Bronsgeest: “Door corona hebben bijna alle werkenden zich (noodgedwongen) nieuwe digitale vaardigheden eigen moeten maken om – waar mogelijk – vanuit huis te werken. Dit geldt helaas niet voor de groep van 4 miljoen niet-werkenden, ouderen, laaggeletterden, nieuwkomers en laagopgeleide jongeren. En dat is problematisch. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat deze digitale ongelijkheid de al bestaande ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen, op basis van onder meer inkomen, opleiding en gezondheid, vergroot.”

Welke rol kunnen bibliotheken spelen om die kloof te verkleinen ?
“Voor diegene die in de digitale wereld nog onvoldoende mee kunnen komen, bieden bibliotheken laagdrempelige cursussen aan om de digitale vaardigheden structureel te verbeteren. Tegelijkertijd is vorig jaar, op initiatief van onder andere staatssecretaris Knops en prinses Laurentien van Oranje, de Alliantie Digitaal Samenleven opgericht. Een publiek- private samenwerking die het belang van een inclusieve digitale samenleving onder de aandacht probeert te brengen. Zowel de digitale cursussen bij de bibliotheken als de oprichting van de Alliantie zijn een stap in de goede richting maar de schoen wringt doordat veel mensen hier niet van op de hoogte zijn.”

Wat zou er volgens jullie moeten gebeuren?
“Door de bestrijding van digitale ongelijkheid onderdeel te maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen, kan dit probleem ondervangen worden. Voor een ondernemer is het relatief eenvoudig om na te gaan of werknemers met een computer overweg kunnen of lijden aan ‘digifaalangst’. Als ondernemers hen vervolgens wijzen op de digitale vaardigheidscursussen van de lokale bibliotheek kan dit voor deze werknemers een steuntje in de rug zijn om in actie te komen. Dit sluit uitstekend aan op de sociaal-ethische criteria die bij MVO centraal staan.” 

De KNVI pleit voor een buddysysteem?
”Ja dat zou een goede manier zijn waarop ondernemers en ICT-professionals hun verantwoordelijkheid kunnen nemen door mensen digitaal wegwijs te maken. Denk bijvoorbeeld aan een – al dan niet gesubsidieerd – buddysysteem, om een senior, een nieuwkomer of iemand voor wie een cursus in de bibliotheek te hoog gegrepen is, tóch digitaal vaardig te maken. Door een basispakket te ontwikkelen voor deze mensen en hun begeleiders kan hen het basisniveau sneller worden bijgebracht. De KNVI zet zich graag in om samen met de overheid zo’n buddysysteem te ontwikkelen en in te voeren.”

Waarom zien jullie het bestrijden van de digitale ongelijkheid als een essentiële maatschappelijke opdracht?
“Omdat de samenleving de komende jaren alleen maar verder digitaliseert. Door de bestrijding van de digitale ongelijkheid onderdeel te maken van maatschappelijke verantwoord ondernemen en ook ICT-professionals een rol te laten spelen, leggen we de bal niet alleen neer bij de overheid, maar gaan we het probleem gezamenlijk te lijf. Want naast vooruitkijken moeten we ook regelmatig achterom blijven kijken, om te zien of iedereen nog is aangehaakt. Hiermee voorkomen we dat we een aanzienlijk deel van de bevolking wantrouwend en geïsoleerd achterlaten.”

Auteur |   ·   donderdag 24 dec, 2020

Deel dit artikel

Lees meer ICT nieuwsnaar homepage »

Twee op drie werkgevers: “Werknemer verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling”

Twee op drie werkgevers: “Werknemer verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling”

Maar liefst 58 procent van de Nederlandse bedrijven legt de verantwoordelijkheid voor persoonlijke groei, zoals het bijschaven van vaardigheden, volledig neer bij de werknemer neer. Dat blijkt uit onderzoek onder 1.057 HR-professionals uitgevoerd door Lepaya in samenwerking met Panelwizard. De beloftes rondom een leven lang leren lijken daarmee haaks te staan op de situatie in

PDENH, DOEN Participaties en RVO investeren 2,25 miljoen in 3D-print bedrijf MX3D

PDENH, DOEN Participaties en RVO investeren 2,25 miljoen in 3D-print bedrijf MX3D

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH), DOEN Participaties en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) investeren 2,25 miljoen euro in MX3D. Het geld wordt gebruikt voor een wereldwijde versnelling van de groei en de lancering van de M1 printer, een totaalpakket van lasrobot, sensoren en software om 3D metaal te printen. Ook wordt ingezet op de doorontwikkeling

Een op de vijf zzp’ers maakt zich zorgen om belastingaangifte

Een op de vijf zzp’ers maakt zich zorgen om belastingaangifte

Door toegewezen coronasteunmaatregelen moeten ondernemers dit jaar extra opletten bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Dit zorgt voor onrust onder zelfstandige ondernemers, blijkt uit onderzoek onder 737 Nederlandse zzp’ers, uitgevoerd door boekhoudapp Tellow. Maar liefst 20 procent van de ondervraagde zelfstandigen vreest voor de juistheid van de aangifte inkomstenbelasting over 2020 en een kwart is

64%  snelgroeiende bedrijven vraagt niet naar diploma

64% snelgroeiende bedrijven vraagt niet naar diploma

Het tijdperk waarin een diploma de beste baankans garandeert lijkt voorbij. Maar liefst 64% van de bedrijven vraagt nieuwe werknemers niet meer om een diploma. Dat blijkt uit de Lepaya Skills Index, een onderzoek uitgevoerd door Lepaya, onder de publiekelijke beschikbare vacatureteksten van de 100 snelst groeiende bedrijven in Nederland. 13% geeft aan nog wel

Tweede verlenging Fujitsu voor IT-diensten bij de provincie Noord-Holland

Tweede verlenging Fujitsu voor IT-diensten bij de provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland verlengt wederom het contract met Fujitsu. De IT-leverancier beheert sinds 2015 de IT-werkplekken van alle ambtenaren, verdeeld over verschillende locaties in Noord-Holland. Ook verzorgt Fujitsu de servicedesk en de aansturing van diensten van derde partijen als onderdeel van de volledige dienstverlening aan de provincie. Het contract heeft een waarde van ongeveer acht

In samenwerking met

banner

Dossiers

PartnerdossiersICTtrends.nl

ICTtrends.nl is het platform voor en over IT en IT-management. Behalve de belangrijkste trends en nieuwsfeiten in de IT-wereld biedt ICTtrends.nl ook achtergronden en praktische handvatten.

Contact

ICTtrends.nl
Telefoon: 020 – 760 2671 (werkdagen)
Mail: redactie@icttrends.nl

ICT rubrieken