KNVI wil bestrijding digitale ongelijkheid onderdeel maken MVO

Thuiswerken draagt bij aan het verder ontwikkelen van de digitale vaardigheden. Helaas dreigen miljoenen Nederlanders de boot te missen. Wouter Bronsgeest, duovoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) en Piet Boekhoudt KNVI-lid pleiten er daarom voor om de bestrijding van deze digitale ongelijkheid onderdeel te maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Op die manier kan worden voorkomen dat grote groepen mensen buitenspel komen te staan.

Wat betekent corona voor de digitale ongelijkheid?
Wouter Bronsgeest: “Door corona hebben bijna alle werkenden zich (noodgedwongen) nieuwe digitale vaardigheden eigen moeten maken om – waar mogelijk – vanuit huis te werken. Dit geldt helaas niet voor de groep van 4 miljoen niet-werkenden, ouderen, laaggeletterden, nieuwkomers en laagopgeleide jongeren. En dat is problematisch. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat deze digitale ongelijkheid de al bestaande ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen, op basis van onder meer inkomen, opleiding en gezondheid, vergroot.”

Welke rol kunnen bibliotheken spelen om die kloof te verkleinen ?
“Voor diegene die in de digitale wereld nog onvoldoende mee kunnen komen, bieden bibliotheken laagdrempelige cursussen aan om de digitale vaardigheden structureel te verbeteren. Tegelijkertijd is vorig jaar, op initiatief van onder andere staatssecretaris Knops en prinses Laurentien van Oranje, de Alliantie Digitaal Samenleven opgericht. Een publiek- private samenwerking die het belang van een inclusieve digitale samenleving onder de aandacht probeert te brengen. Zowel de digitale cursussen bij de bibliotheken als de oprichting van de Alliantie zijn een stap in de goede richting maar de schoen wringt doordat veel mensen hier niet van op de hoogte zijn.”

Wat zou er volgens jullie moeten gebeuren?
“Door de bestrijding van digitale ongelijkheid onderdeel te maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen, kan dit probleem ondervangen worden. Voor een ondernemer is het relatief eenvoudig om na te gaan of werknemers met een computer overweg kunnen of lijden aan ‘digifaalangst’. Als ondernemers hen vervolgens wijzen op de digitale vaardigheidscursussen van de lokale bibliotheek kan dit voor deze werknemers een steuntje in de rug zijn om in actie te komen. Dit sluit uitstekend aan op de sociaal-ethische criteria die bij MVO centraal staan.” 

De KNVI pleit voor een buddysysteem?
”Ja dat zou een goede manier zijn waarop ondernemers en ICT-professionals hun verantwoordelijkheid kunnen nemen door mensen digitaal wegwijs te maken. Denk bijvoorbeeld aan een – al dan niet gesubsidieerd – buddysysteem, om een senior, een nieuwkomer of iemand voor wie een cursus in de bibliotheek te hoog gegrepen is, tóch digitaal vaardig te maken. Door een basispakket te ontwikkelen voor deze mensen en hun begeleiders kan hen het basisniveau sneller worden bijgebracht. De KNVI zet zich graag in om samen met de overheid zo’n buddysysteem te ontwikkelen en in te voeren.”

Waarom zien jullie het bestrijden van de digitale ongelijkheid als een essentiële maatschappelijke opdracht?
“Omdat de samenleving de komende jaren alleen maar verder digitaliseert. Door de bestrijding van de digitale ongelijkheid onderdeel te maken van maatschappelijke verantwoord ondernemen en ook ICT-professionals een rol te laten spelen, leggen we de bal niet alleen neer bij de overheid, maar gaan we het probleem gezamenlijk te lijf. Want naast vooruitkijken moeten we ook regelmatig achterom blijven kijken, om te zien of iedereen nog is aangehaakt. Hiermee voorkomen we dat we een aanzienlijk deel van de bevolking wantrouwend en geïsoleerd achterlaten.”

Auteur |   ·   donderdag 24 dec, 2020

Deel dit artikel

Lees meer ICT nieuwsnaar homepage »

Digitalisering en automatisering leidt tot banenverlies

Digitalisering en automatisering leidt tot banenverlies

Maar liefst 17% procent van de werkende Nederlanders is bang in de toekomst niet meer relevant te zijn op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit onderzoek onder 1.146 Nederlanders werkzaam in loondienst, uitgevoerd door Lepaya in samenwerking met Panelwizard. Hoewel 92% van de werknemers aangeeft op dit moment te beschikken over alle benodigde vaardigheden om hun

Fujitsu levert nieuwe 10 Petaflop Supercomputer voor hoogwaardige onderzoekscapaciteit in Portugal

Fujitsu levert nieuwe 10 Petaflop Supercomputer voor hoogwaardige onderzoekscapaciteit in Portugal

Fujitsu is geselecteerd als hoofdaannemer voor de levering van een nieuwe supercomputer in Portugal. De levering is onderdeel van een initiatief van de Europese Unie en de Portugese regering om HPC-capaciteit (High Performance Computing) van wereldklasse te ontwikkelen voor academische – en bedrijfsonderzoekers. Het contract heeft een waarde van 20 miljoen euro. Fujitsu is geselecteerd

I-care ondersteunt Lanxess bij de lokale uitrol van de onderhoudsstrategie

I-care ondersteunt Lanxess bij de lokale uitrol van de onderhoudsstrategie

I-care en Lanxess hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst bereikt. Als dienstverlener gespecialiseerd in voorspellend onderhoud en betrouwbaarheid ondersteunt I-care de in Keulen gevestigde chemieproducent bij de lokale uitrol van de bedrijfsonderhoudsstrategie. Hierbij waren integriteit, betrouwbaarheid en kostenefficiëntie van de fabriek van het grootste belang. “De aanpak van I-care past perfect bij de eisen die we stellen

Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken transformeert wereldwijde ICT-omgeving met Orange Business Services

Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken transformeert wereldwijde ICT-omgeving met Orange Business Services

De Belgische Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (FOD BuZa) heeft een nieuwe overeenkomst met Orange Business Services afgesloten voor de transformatie van haar wereldwijde communicatie-infrastructuur. Het contract herziet de netwerk-, beveiligings- en applicatie-infrastructuur van 118 locaties verdeeld over 87 landen. Het netwerk wordt ondersteund door volledig geïntegreerde satellietdiensten. Hierdoor kan diplomatiek personeel de belangen van België

Orange Business Services en Amazon Web Services starten strategische samenwerking

Orange Business Services en Amazon Web Services starten strategische samenwerking

Orange Business Services is per direct een wereldwijde strategische samenwerking aangegaan met Amazon Web Services (AWS). Dankzij deze samenwerking kunnen bedrijven de voordelen van de cloud beter benutten en zich gemakkelijker aanpassen aan veranderende gebruikersbehoeften en/of veranderingen in de markt. Hierdoor wordt de digitale transformatie van veel organisaties versneld. Als onderdeel van de samenwerking gaan

In samenwerking met

banner

Dossiers

PartnerdossiersICTtrends.nl

ICTtrends.nl is het platform voor en over IT en IT-management. Behalve de belangrijkste trends en nieuwsfeiten in de IT-wereld biedt ICTtrends.nl ook achtergronden en praktische handvatten.

Contact

ICTtrends.nl
Telefoon: 020 – 760 2671 (werkdagen)
Mail: redactie@icttrends.nl

ICT rubrieken